Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

TRY
  •      
Alışveriş Sepetiniz


Şifremi Unuttum

KULLANIM KOŞULLARI

 

Korda Kağıt Pazarlama Anonim Şirketi müşterilere(“Müşteri”) internet ortamında, www.korda.com.tr internet sitesiaracılığıyla, kağıt ürünleri satan bir platformdur.

 

SİTEYİ KULLANMAKLA, BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞSAYILMAKTASINIZ; KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAMALISINIZ.

ÜYELİK-SİSTEME GİRİŞ

Müşteri, Site üzerinden, kayıt için gerekli olanbölümleri doldurup kullanım koşullarını onayladıktan sonra şifresini girerek,işbu Kullanım Koşulları dahilinde siteyi  kullanmaya başlayabilir.

Müşteri, siteye üye olduktan sonra sisteme girişikayıtlı e-posta adresi ve şifresini girerek sağlayabilir.

 

SİSTEMİN KULLANIMI VE TESLİM

 

1.         Müşteri’nin sipariş verebilmesi içinkullanıcı adını ve kayıtlı e-posta adresi ile şifresini sisteme girmesigereklidir.

2.         Müşteri şifresini unuttuğu takdirdeinternet sitesinde şifresini yenileyecektir. Korda, şifre kullanımındankaynaklı problemlerden ve bunun akabinde oluşabilecek zararlardan dolayısorumlu tutulamaz.

3.         Korda , Müşteri’ye e-posta yoluyla veya smsyoluyla, ilgili duyuru, promosyon, kampanya ve benzer hususlar ile ilgiliiletişime geçebilecektir. Müşteri işbu durumu kabul etmektedir.

[B1] 4.    Müşteri,Korda tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Korda’yaait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, Müşteriverilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayıoluşabilecek zararlardan Korda’yı sorumlu tutmayacağını kabul,beyan ve taahhüteder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini site  aracılığıyla güncelleyebilir.
5.         Müşteri, Site’ye kayıt olduktan sonrasipariş onaylama butonuna tıkladığında ve sipariş ettiği ürünün ücretini kredikartı ile ödediğinde,  ürünler kendisineyönlendirilir ve sipariş edilen mallar Müşteri’ye Polatatelier tarafındanseçilen kargo firmaları aracılığıyla ulaştırılır.
6. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa alıcıya aittir. Malınteslimatı; Korda’nın stoğununmüsait olması halinde ve [B2] ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Herhangibir nedenle Müşteri tarafından mal bedeli ödenmez veya yapılan ödeme ilgilibanka tarafından ise, Korda malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabuledilir. Korda sadece Ankara , İstanbul , Adana Merkez ilçelerinde sevkiyat hizmeti vermekte (Blok Girişine Teslim Edilir) olup diğer illerden gerçekleşen siparişlerde ürün nakliyesi ve ücreti müşterinin sorumluluğundadır . Korda, işbu maddede belirtilen iller dışında, depolarının bulunmadığı lokasyonlardan gelen siparişleri iptal etme hakkına sahiptir.

7.         Müşteri Korda’dan yapacağı alımları kredi kartı  ile yapacaktır. Siparişlerin işleme alınmazamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatınyapıldığı andır. Müşteri’nin sipariş verirken, sistemde kullandığı kredikartının yetkisiz kullanımı söz konusu olursa ve bu durumdan dolayı Korda’ya3.kişiler ve/veya resmi merciler tarafından iletilecek her türlü talepleMüşteri muhatap olacaktır. Söz konusu taleplerle ilgili Korda herhangi birödeme yapmak zorunda kalırsa söz konusu ödeme Müşteri’ye rücu edilecektir.

8.         Müşteri, sipariş verdiğinde sipariştutarı Korda tarafından tahsil edilmektedir. Müşteri siparişi teslim edilmeden siparişiniiptal etmek ve/veya siparişi teslim edildikten sonra ilgili mevzuatkapsamındaki cayma hakkını kullanmak için Korda Müşteri Hizmetleri’ne ulaşarak ve/veya Site  üzerinde belirtilen iletişim kanallarınacayma talebini göndererek siparişinin iptalini ve/veya caymayı talep edebilir. Müşterininsipariş tesliminden önce siparişini iptal etmesi halinde Müşteri’nin siparişiotomatik olarak iptal edilecek ve Müşteri’nin ödemesi 4-5 iş günü içinde kredi kartına iade edilecektir.Müşterinin sipariş tesliminden sonra cayma hakkını kullanması halinde iadeişlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.Korda teknik yazılımsal hatalardan doğabilecek fiyat ve taksitlendirme hatalarında siparişin iptailini gerçekleştirme hakkına sahiptir ..

9.         Korda,Müşteri’den ve/veya Müşteri’nindonanımından kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmettenfaydalanılamaması durumunda işbu Kullanım Koşulları ile belirlenenyükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlututulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir taleptebulunulamayacaktır.

10.       Müşteri sistemi kullanmak için kullandığışifrenin güvenliğinden bizzat sorumludur ve bu konuda Korda’nın herhangi birsorumluluğu olmadığının bilincindedir.

11.       Müşteri’nin Site’yi kötü niyetliamaçlarla kullandığının ve/veya işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davrandığınıntespiti halinde, Korda Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Site’den tamamençıkarma hakkını saklı tutar.

12. Müşteri, Site’yi kullandığı zaman, Kordatarafından elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerintamamen kendi rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağıarızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine aitolduğunu, Korda internet sitesini kullanımından dolayı uğrayabileceğizararlardan dolayı Korda’ten herhangi bir talepte bulunmamayı kabul, beyan vetaahhüt etmektedir.

13.       Korda,dilediği zamanda Site kullanımını durdurabilir, askıya alabilir.

14.       Korda,güvenlik dolayısı ile şüphe duyulan Müşterilerin online ödeme yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânınıgeçici bir süre askıya alma veya tamamen durdurma hakkına sahiptir.İşbuişlemden dolayı Müşteri ve/veya 3. kişiler Korda’dan herhangi bir taleptebulunamaz.

15.       KordaSite’deki satışlar, sipariş anındaki stokla sınırlıdır. Korda stokta bulunmayanürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Site’de teşhiredilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.

 

GİZLİLİK

1.         Müşteri,Site  kullanarak bir takım kişiselbilgilerinin toplanmasına olanak sağlamakta ve/veya kişisel bilgilerini belirliamaçlarla Korda’ya iletmektedir. Müşteri, sistemi kullanabilmek için Korda’yailettiği/ileteceği kişisel verileri ile ilgili tüm bilgileri, haklarını,yükümlülüklerini Kişisel Veriler Rıza Metni ve Kişisel Veriler AydınlatmaMetni’nden ayrıntılı olarak öğrenebilir.

2.         Kordasisteminde kayıtlı Müşteri bilgileri, siparişleri vb. büyük bir gizlilik içinde,mevzuatın öngördüğü sürelerle saklanır. İşbu Kullanım Koşulları’nın ifasındandoğacak her türlü uyuşmazlıkta Korda sisteminde saklanan veriler ile kullanıcıkayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.       

 

KULLANIMKOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Korda, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflıolarak, işbu Kullanım Koşulları’nı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Siteüzerinden ilan ederek değiştirebilir. Kullanım Koşulları’nın değişikliğinikontrol etme sorumluluğu tamamen Müşteri’ye aittir. İşbu Kullanım Koşulları’nındeğişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalanhükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devamedecektir.

 

TELİF HAKKI VEİÇERİKLER

Site'de yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcıarabirimi, görsel arabirim, html kodu ve diğer kodlar da dahil vefakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, fotoğraf, ticari marka, logo, müzik,ses ve bilgisayar kodunun ( birlikte "Kordaİçerik" olarak anılacaktır ) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, sözkonusu içeriğin yapısı, tasarımı, seçimi, ifadesi, görünümü ve düzenlemesidahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Korda’ya aittir ve ilgili yasalarkapsamında korunmaktadır.

Bu Kullanım Koşulları'nda aksi açıkça belirtilmediğisürece, Site’nin hiçbir kısmı ve hiçbir Korda İçerik, Korda’nın önceden yazılıonayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, sergilenemez,kodlanamaz. Müşteri, Korda’nın hizmetlerini, bilgilerini ve Korda’nınİçerik’ini ticari amaçla kullanamaz

 

MÜCBİR SEBEPLER

İlgili mevzuat kapsamında mücbir sebep sayılan tümdurumlarda Korda, işbu Kullamım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangibirini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Buve bunun gibi durumlarda, Korda’dan, ifa etmeme, geç ifa etme, eksik ifa etmenedenileriyle ve herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir."Mücbir sebep" terimi; doğal afet, terör olayları, yol yapımçalışmaları, sel, isyan, savaş, grev, lokavt, iletişim sorunları, altyapı veinternet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakatbunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Korda’nıngerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarakyorumlanacaktır.

 

UYGULANACAKHUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Site'ye erişim veya Site'nin kullanımı ile ilgili tümhususlar, tüm ihtilaflar dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabiolacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

FESİH VEYÜRÜRLÜK

1.         İşbu Kullanım Koşulları, Müşteri’ninüyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarınıdoğurmaya devam edecektir. Taraflar işbu Kullanım Koşulları’ nı dilediklerizaman sona erdirebileceklerdir. Korda, Müşteri’nin işbu Kullanım Koşullarıdahilinde belirtilen hükümlere ve Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe vebenzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; Kullanım Koşullarını tektaraflı olarak feshedebilecektir.

2.         İşbu Kullanım Koşulları Müşteri’ninelektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğegirmiştir.Korda ……………. [BK3] Son Güncelleme: 12/01/2020